ยางแผ่นรมควัน

การควบคุมกระบวนการรมควัน

หลักการสำคัญที่ใช้ในการรมควันยาง คือ  หลักการเคลื่อนที่ของอากาศร้อน  ซึ่งอากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่ด้านบนเสมอ  หลักการนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเตากับห้องรมควัน  และเป็นพื้นฐานในการควบคุมกระบวนการรมควันยาง  ซึ่งมีหลักพื้นฐานที่ควรคำนึงถึง  ดังนี้ 1.     ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควันจากยางแผ่นดิบสด

ยางแผ่นดิบสด เป็นยางแผ่นดิบที่มีการผลิตมาจากแหล่งเดียวกัน  ผ่านการจับตัว  รีดเป็นแผ่น  ถูกผึ่งไว้ให้น้ำที่ผิวยางแห้งไปเล็กน้อย แล้วนำเข้าสู่ห้องรมควันทันที  ดังนั้นในแผ่นยางจึงมีความชื้นเหลืออยู่ในปริมาณมาก  การรมควันยางแผ่นดิบสดต้องระวังเรื่องความชื้นของ ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควันจากยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง ก่อนเริ่มการผลิตควรตรวจสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1.    ตรวจสอบปริมาตรหรือความจุของห้องรมที่จะใช้งานให้ชัดเจน 2.    ตรวจสอบสภาพเตา  และระบบการจ่ายความร้อนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3.    ตรวจสอ ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควัน เป็นการแปรรูปยางแผ่นดิบขั้นต้น มีจุดประสงค์เพื่อขจัดความชื้นที่มีอยู่ในแผ่นยาง และช่วยป้องกันการเกิดราบนแผ่นยาง โดยทั่วไปการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้ยางแผ่นดิบมาเป็นวัตถุดิบ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ใช้ยางแผ่นดิบผี่งแห้งเป็นวัตถุดิบ ใช้ยางแผ่ ...
อ่านต่อ >>