น้ำยางข้น

โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ

น้ำยางสดจากต้นยาง มีองค์ประกอบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น อนุภาคยาง , โปรตีน , ไขมัน , คาร์โบไฮเดรต , ลูทอยด์ , แร่ธาตุต่างๆ  ฯลฯ   ในส่วนของโปรตีนที่มีการตรวจสอบ พบอยู่เกือบ 300 ชนิด  คิดเป็นสัดส่วนประมาณ  1 % ของน้ำยางสด เมื่อนำน้ำยางสดไปผ่านกระบวนการผลิตเป็ ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปยางไปใช้ประโยชน์

ปัจจุบันมีการนำยางไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อรถ , การผลิตถุงมือทางการแพทย์ , การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เป็นต้น ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางในอุตสาหกรรมขน ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม

การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม A : งานกักเก็บ 1. บ่อบำบัดน้ำทิ้ง : PI101 2. ไซโลสำหรับเก็บเศษวัสดุ : PI103 B : งานทดแทนวัสดุเดิม 1. วัสดุตกแต่งภายใน : PI202 2. งาน Packaging : PI203 3. บังเกอร์สำหรับงานความมั่นคง : PI204 C...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปเพื่องานด้านโยธา

การแปรรูปเพื่องานด้านโยธา เป็นการนำเอายางธรรมชาติ มาผสมกับสารเคมีต่าง ๆ เพื่อเตรียมเป็นยางคอมเปาด์ ซึ่งเป็นการปรับคุณสมบัติของยางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการ สำหรับการนำไปใช้ทางด้านการโยธานั้น พอจะแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ A ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน

การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน เป็นการนำยางธรรมชาติที่อยู่ในรูปของน้ำยางข้น หรือยางแห้งแบบต่าง ๆ ไปผ่านกระบวนการผลิตที่ขึ้นรูปในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและชลประทาน สามารถแบ่งออกตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 4 กลุ่มย่อยด้วยกั ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา สุขภาพและการศึกษา

การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา , สุขภาพและการศึกษา A : งานสระน้ำ 1. สระว่ายน้ำ : PS101 2. สระน้ำสำหรับงานกายภาพบำบัด : PS103 3. สวนน้ำ : PS104 B : สนามกีฬาและลานกลางแจ้ง 1.   สนามกีฬาต่าง ๆ : PS201 2.  งานสนามเด็กเล่น...
อ่านต่อ >>