เมื่อใช้งานห้องรมไประยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องปิดเพื่อทำการซ่อมแซม มีวิธีปฏิบัติเบื้องต้นแบบง่ายๆ ดามขั้นตอนในแผนภาพ ต่อไปนี้

 

rubber smoking room-7 by rubberdigest

1.  เปิดช่องด้านบนให้สามารถลงไปทำงานได้สะดวก
2.  สกัดคานคอนกรีตที่ร่วงแตกออกไปจนถึงคอนกรีตที่ดี
3.  ตัดเหล็กที่ถูกไฟเผาออกจนถึงบริเวณเหล็กที่ดี
4.  ผูกเหล็กใหม่เสริมกลับเข้าไปตามแบบเดิม
5.  สอดท่อ คสล. แล้วตั้งแบบเทคอนกรีต รอคอนกรีตแข็งแรงจึงถอดแบบ
6.  ก่ออิฐทนไฟบังแนวคานตั้งแนวอิฐไว้บนท่อ คสล.
7.  ปรับพื้นเตาจากเดิมที่เป็นแนวราบให้ไล่ระดับเป็นขั้นบันได้
8.  ปิดช่องที่เปิดไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม
9.  เจาะช่องหน้าต่างผนังด้านหลังเพื่อใช้ตรวจสอบยางภายในเตาได้
10.  ทำทางเดินแบบง่าย ๆ สำหรับขึ้นไปดูยางภายในห้อง
1.1  ถ้าเปิดเฉพาะด้านหลังเตาแล้วยังไม่สะดวก สามารถเข้ามาเปิดพื้นในห้อง  เพื่อช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เมื่อเสร็จงานแล้วเทปิดเหมือนเดิม