นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

เว็บไซต์ rubberdigest.com ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้บริการไว้  อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพตรง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการเข้าใช้บริการ โดยเมื่อมีผู้ใช้บริการคลิกเข้าชมเว็บไซต์นี้  ไฟล์ข้อความสั้นๆ ที่เรียกว่าคุ๊กกี้ (cookies) จะถูกดาวน์โหลดลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่คุ๊กกี้จะไม่ทำการจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเด็ดขาดแต่คุกกี้จะทำการจัดเก็บข้อมูลและสถิติ ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลการค้นหาเว็บไซต์ และเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ ของผู้เข้าชม เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   นอกจากนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุ๊กกี้ก่อนที่จะเข้าชมเว็บไซต์ได้ด้วย  และบุคคลที่สามอาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ หรือใช้เว็บบีคอนในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้  เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ rubberdigest.com