การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา , สุขภาพและการศึกษา

A : งานสระน้ำ
1. สระว่ายน้ำ : PS101
2. สระน้ำสำหรับงานกายภาพบำบัด : PS103
3. สวนน้ำ : PS104

B : สนามกีฬาและลานกลางแจ้ง
1.   สนามกีฬาต่าง ๆ : PS201
2.  งานสนามเด็กเล่น : PS203
3.  งานตกแต่งสวน : PS205
4. อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย : PS206

C : งานด้านสุขภาพ
   1. ยางรองส้นเท้า : PS301
2. ยางฟองน้ำ : PS303
3. ถุงมือแม่บ้าน / ถุงมือทำงานสวน : PS304

D : งานด้านการศึกษา
1.  อุปกรณ์การศึกษาทางด้านทันตกรรม ; PS401
2.  งานทันตวัสดุ : PS402
3.  อุปกรณ์การศึกษาทางด้านการแพทย์ : PS403

 

gardening-rubberdigest